XML
Informacja o wyborze oferty na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w 2022 r.
INFORMACJA
o wyborze oferty na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym 2 2022 r.
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym dla których Gmina Błażowa jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały, na zasadach określonych w art. 48 oraz art.48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w postaci: Schroniska dla bezdomnych.
 
Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta, która spełniła wszystkie wymogi ujęte w zapytaniu ofertowym.  

Komisja powołana do oceny przedmiotowego zapytania ofertowego wybrała ofertę złożoną przez Towarzystwo  Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Dębica, ul. Św. Brata Alberta 2, 39 – 200 Dębica, reprezentowanym przez Panią Annę Wójcik – Prezesa Zarządu  Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dębica.
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2021-12-28
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2021-12-28 14:47