Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028
dofinansowywany ze środków budżetu państwa

W związku z ponowym przystąpieniem przez gminę Błażowa do realizacji wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024 - 2028 Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej informuję o możliwości ponownego składania wniosków przez osoby zainteresowane i wymagające wsparcia w ramach ninejszego Programu.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
 
Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.
 
W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:
 1. moduł dla dzieci i młodzieży,
 2. moduł dla osób dorosłych,
 3. moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.
Celem modułu 1 i 2 – Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych. W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Celem modułu 3 – Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ I NAZWA PROGRAMU:

Dotacja celowa w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.3 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych) pod warunkiem zabezpieczenia na ten cel odpowiednich środków w ustawie budżetowej na lata 2024 – 2028. 
 
Na realizację modułów 1 i 2 Programu w latach 2024 – 2028 przewidziano 2 550 000 tys. zł z budżetu państwa:
 
1) w 2024 r. – 510 000 000 zł;
2) w 2025 r. – 510 000 000 zł;
3) w 2026 r. – 510 000 000 zł;
4) w 2027 r. – 510 000 000 zł;
5) w 2028 r. – 510 000 000 zł.
 
REALIZACJA PROGRAMU W GMINIE BŁAŻOWA:
 
Dotacja w Gminie Błażowa przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1: „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2: ”Moduł dla osób dorosłych” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym. Działania w ramach Programu realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej.

OKRES REALIZACJI ZADANIA W ROKU 2024:
 • rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2024 roku
 • zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2024 roku
 • zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2024 roku.

Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2024-01-02
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2024-01-02 12:06
znaki_strona_www-1


NAZWA ZADANIA:

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – edycja 2022 rok – DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

KRÓTKI OPIS ZADANIA:

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

 1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
 2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH
 3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W SZKOŁACH
Celem modułu 1 i 2 - Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.  W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Celem modułu 3 - Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

RODZAJ DOTACJI BUDŻETOWEJ I NAZWA PROGRAMU:

Dotacja celowa w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.3 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych) pod warunkiem zabezpieczenia na ten cel odpowiednich środków w ustawie budżetowej na rok 2022.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA W 2022 roku80 155,00 zł
 
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA W 2022 roku: 111 640,00 zł


Prawo do posiłku na podstawie ustawy o pomocy społecznej

Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

REALIZACJA PROGRAMU W GMINIE BŁAŻOWA:

Dotacja w Gminie Błażowa przeznaczona jest na realizację w ramach Programu modułu 1 „Moduł dla dzieci i młodzieży” oraz modułu 2 ”Moduł dla osób dorosłych” polegającego na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym. Działania w ramach Programu realizuje Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej.

W 2021 r. w ramach Programu wydatkowano kwotę 125 608,00 zł, z tego kwotę 92 702,00 zł stanowiła dotacja otrzymana
z budżetu państwa, z pomocy w formie posiłku skorzystało 123 osoby, a z zasiłku celowego 123 osoby.

 
 
OKRES REALIZACJI ZADANIA:

 • rozpoczęcie realizacji zadania 1 stycznia 2022 roku
 • zakończenie rzeczowe realizacji zadania 31 grudnia 2022 roku
 • zakończenie finansowe realizacji zadania 31 grudnia 2022 roku.

Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2022-02-28
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2022-02-28 12:36
znaki_strona_www-1
 

W związku z planowanym przystapieniem przez Gminę Błażowa do realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 w roku 2022; Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej informuje o możliwości składania przez mieszkańców gminy wniosków na świadczenia w ramach ww. Programu.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.  Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki, oraz nad procesem ich przygotowywania.

W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:
 1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;
 2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH;
 3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W SZKOŁACH.
Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.  W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form: posiłek, świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Celem modułu 3 Programu jest wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.

Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2022-01-05
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2022-01-05 10:55
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej3 Maja 15, 36-030 Błażowa tel. (17) 229 70 02 email: mgblazowa@ops.net.pl
Wygenerowano: 22 lipca 2024r. 16:43:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.