Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
INFORMACJA
o wyborze oferty na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w 2024 r.
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zapewnienie schronienia 2 osobom bezdomnym dla których Gmina Błażowa jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały, na zasadach określonych w art. 48 oraz art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w postaci: schroniska dla bezdomnych.
 
Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta, która spełniła wszystkie wymogi ujęte w zapytaniu ofertowym.  

Komisja powołana do oceny przedmiotowego zapytania ofertowego wybrała ofertę złożoną przez Koło Przemyskie Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta w Przemyślu, ul. Marszałka F. Focha 12, 37 - 700 Przemyśl, reprezentowanym przez Prezesa Koła Przemyskiego Pana Dariusza Jurczyszyna.
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2023-12-18
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2023-12-18 10:33
INFORMACJA
o wyborze oferty na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w 2024 r.
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym dla których Gmina Błażowa jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały, na zasadach określonych w art. 48 oraz art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w postaci: schroniska dla bezdomnych.
 
Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta, która spełniła wszystkie wymogi ujęte w zapytaniu ofertowym.  

Komisja powołana do oceny przedmiotowego zapytania ofertowego wybrała ofertę złożoną przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Dębica, ul. Św. Brata Alberta 2, 39 – 200 Dębica, reprezentowanym przez Panią Annę Wójcik – Prezesa Zarządu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dębica.

Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2023-11-27
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2023-11-27 10:09
INFORMACJA
o wyborze oferty na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2024 r.
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej informuje, że dokonano wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla których Gmina Błażowa jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały, na zasadach określonych w art. 48 oraz art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ze zm.

Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymogi ujęte w zapytaniu ofertowym.  

Komisja powołana do oceny przedmiotowego zapytania ofertowego w przedmiocie świadczenia usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wybrała ofertę złożoną przez Stowarzyszenie „Akademia Innowacji Społecznych” Bieganów 72A, Gmina Jaktorów, 96-316 Międzyborów reprezentowane przez Prezesa Zarządu Panią Martę Filipowską i Skarbnika Zarządu Pana Michała Gajewskiego.
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2023-11-27
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2023-11-27 10:15
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BŁAŻOWEJ
ZAPRASZA DO ZAPOZNANIA SIĘ I ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
NA ŚWIADCZENIE USŁUG W 2024 ROKU
W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA
OSOBOM BEZDOMNYM Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI, DLA KTÓRYCH GMINA BŁAŻOWA
JEST OSTATNIM MIEJSCEM ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY
 
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2023-11-27
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2023-11-27 11:37
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BŁAŻOWEJ
ZAPRASZA DO ZAPOZNANIA SIĘ I ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
NA ŚWIADCZENIE USŁUG W 2024 ROKU
W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA
OSOBOM BEZDOMNYM Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI, DLA KTÓRYCH GMINA BŁAŻOWA
JEST OSTATNIM MIEJSCEM ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2023-10-30
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2023-10-30 09:47
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BŁAŻOWEJ
ZAPRASZA DO ZAPOZNANIA SIĘ I ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
NA ŚWIADCZENIE USŁUG W 2024 ROKU
W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA
OSOBOM BEZDOMNYM Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI, DLA KTÓRYCH GMINA BŁAŻOWA
JEST OSTATNIM MIEJSCEM ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY

 

Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2023-10-30
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2023-10-30 08:37
INFORMACJA
o wyborze oferty na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2023 r.
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej informuje, że dokonano wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla których Gmina Błażowa jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały, na zasadach określonych w art. 48 oraz art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ze zm.

Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymogi ujęte w zapytaniu ofertowym.  

Komisja powołana do oceny przedmiotowego zapytania ofertowego w przedmiocie świadczenia usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wybrała ofertę złożoną przez Stowarzyszenie „Akademia Innowacji Społecznych” Bieganów 72A, Gmina Jaktorów, 96-316 Międzyborów reprezentowane przez Prezesa Zarządu Panią Martę Filipowską.
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2022-12-23
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2022-12-23 14:50
INFORMACJA
o wyborze oferty na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w 2023 r.
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym dla których Gmina Błażowa jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały, na zasadach określonych w art. 48 oraz art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w postaci: schroniska dla bezdomnych.
 
Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta, która spełniła wszystkie wymogi ujęte w zapytaniu ofertowym.  

Komisja powołana do oceny przedmiotowego zapytania ofertowego wybrała ofertę złożoną przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Dębica, ul. Św. Brata Alberta 2, 39 – 200 Dębica, reprezentowanym przez Panią Annę Wójcik – Prezesa Zarządu Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dębica.

Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2022-12-19
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2022-12-19 10:51
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BŁAŻOWEJ
ZAPRASZA DO ZAPOZNANIA SIĘ I ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
NA ŚWIADCZENIE USŁUG W 2023 ROKU
W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA
OSOBOM BEZDOMNYM Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI, DLA KTÓRYCH GMINA BŁAŻOWA
JEST OSTATNIM MIEJSCEM ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2022-12-12
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2022-12-12 11:33
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BŁAŻOWEJ
ZAPRASZA DO ZAPOZNANIA SIĘ I ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
NA ŚWIADCZENIE USŁUG W 2023 ROKU
W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA
OSOBOM BEZDOMNYM, DLA KTÓRYCH GMINA BŁAŻOWA JEST OSTATNIM MIEJSCEM ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2022-12-05
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2022-12-05 10:59
INFORMACJA
o wyborze oferty na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w 2022 r.
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym dla których Gmina Błażowa jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały, na zasadach określonych w art. 48 oraz art.48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w postaci: Schroniska dla bezdomnych.
 
Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta, która spełniła wszystkie wymogi ujęte w zapytaniu ofertowym.  

Komisja powołana do oceny przedmiotowego zapytania ofertowego wybrała ofertę złożoną przez Towarzystwo  Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Dębica, ul. Św. Brata Alberta 2, 39 – 200 Dębica, reprezentowanym przez Panią Annę Wójcik – Prezesa Zarządu  Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dębica.
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2021-12-28
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2021-12-28 14:47
INFORMACJA
o wyborze oferty na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi w 2022 r.
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej informuje, że dokonano wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla których Gmina Błażowa jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały, na zasadach określonych w art. 48 oraz art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ze zm.

Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymogi ujęte w zapytaniu ofertowym.  

Komisja powołana do oceny przedmiotowego zapytania ofertowego w przedmiocie świadczenia usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wybrała ofertę złożoną przez Stowarzyszenie „Akademia Innowacji Społecznych” Bieganów 72A, Gmina Jaktorów, 96-316 Międzyborów reprezentowane przez Prezesa Zarządu Panią Martę Filipowską.
 
 
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2021-12-28
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2021-12-28 14:51
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BŁAŻOWEJ
ZAPRASZA DO ZAPOZNANIA SIĘ I ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
NA ŚWIADCZENIE USŁUG W 2022 ROKU
W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA
OSOBOM BEZDOMNYM, DLA KTÓRYCH GMINA BŁAŻOWA JEST OSTATNIM MIEJSCEM ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2021-12-13
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2021-12-13 14:40
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BŁAŻOWEJ
ZAPRASZA DO ZAPOZNANIA SIĘ I ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
NA ŚWIADCZENIE USŁUG W 2022 ROKU
W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA
OSOBOM BEZDOMNYM Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI, DLA KTÓRYCH GMINA BŁAŻOWA
JEST OSTATNIM MIEJSCEM ZAMELDOWANIA NA POBYT STAŁY
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2021-12-13
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2021-12-13 14:43
INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym
w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej informuje, że dokonano wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi dla których Gmina Błażowa jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały, na zasadach określonych w art. 48 oraz art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ze zm.

Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęła jedna oferta, która spełniła wymogi ujęte w zapytaniu ofertowym.  

Komisja powołana do oceny przedmiotowych zapytań ofertowych w przedmiocie świadczenia usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi wybrała ofertę złożoną przez Stowarzyszenie „Akademia Innowacji Społecznych” Bieganów 72A, Gmina Jaktorów, 96-316 Międzyborów reprezentowane przez Prezesa Zarządu Panią Martę Filipowską.
 
 
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2021-08-06
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2021-08-06 11:15
 
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BŁAŻOWEJ
ZAPRASZA DO ZAPOZNANIA SIĘ Z ZAPYTANIEM OFERTOWYM I ZŁOŻENIA OFERTY 
NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM
W SCHRONISKU DLA BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI  

 
 
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2021-08-04
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2021-08-04 12:25
INFORMACJA
o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług w zakresie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym dla których Gmina Błażowa jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały, na zasadach określonych w art. 48 oraz art.48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w postaci: Schroniska dla bezdomnych.
 
Zamawiający informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe wpłynęło dwie oferty, z których jedna spełniła wszystkie wymogi ujęte w zapytaniu ofertowym.  

Komisja powołana do oceny przedmiotowych zapytań ofertowych wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Towarzystwo  Pomocy im. św. Brata Alberta – Koło Dębica, ul. Św. Brata Alberta 2, 39 – 200 Dębica, reprezentowanym przez Panią Annę Wójcik – Prezesa Zarządu  Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Dębica.
 
 
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2021-07-30
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2021-07-30 15:39
29.07.2021 r.
 
MODYFIKACJA OFERTY CENOWEJ
NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ZAPEWNIENIA SCHRONIENIA
OSOBOM BEZDOMNYM Z DNIA 27.07.2021 r.
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej, ul. 3 – go Maja 15, 36 – 030 Błażowa zwany dalej Zamawiającym stosownie do pkt 9 ppkt 7) Oferty cenowej z dnia 27.07.2021 r. w zakresie „Świadczenia usług w zakresie zapewnienia schronienia” zgodnie z którym” - Przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli do tego momentu zapytanie ofertowe, informuje, iż zmodyfikował treść ww. Oferty cenowej w zakresie Świadczenia usług schronienia dla  2 osób (tj. 1 mężczyzny, 1 kobiety) dla których Gmina Błażowa jest ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały, na zasadach określonych w art. 48 oraz art. 48a ustawy z dnia 12 marca 200r. o pomocy społecznej w postaci: Schroniska dla bezdomnych.
 

Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2021-07-29
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2021-07-29 17:35
 
Błażowa, 27.07.2021 r. 

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BŁAŻOWEJ
ZAPRASZA DO ZAPOZNANIA SIĘ I ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE

 

Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2021-07-27
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2021-07-27 08:46
 
Błażowa, 27.07.2021 r. 

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BŁAŻOWEJ
ZAPRASZA DO ZAPOZNANIA SIĘ I ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE
ZAPEWNIENIA SCHRONIENIA OSOBOM BEZDOMNYM

 

 

 


Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2021-07-27
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2021-07-27 08:46
                                                                                                                                                                                 Błażowa 06.12.2019 r.
 
 
Zapytanie ofertowe 
na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych 
z terenu Gminy Błażowa
na 2020 rok
 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych, których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Błażowa.
 
I.  Nazwa oraz adres Zamawiającego:
 
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
ul. 3 - go Maja 15, 36 - 030 Błażowa
NIP 813 29 79 752
tel. 17 2297002
e - mail: mgblazowa@ops.net.pl
 
II. Tryb udzielania zamówienia: 
 
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (Załącznik nr 1) na podstawie zapisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
 
III. Opis przedmiotu zamówienia:
 
1. Świadczenie usług schronienia dla 2 osób bezdomnych, których ostatnie miejsce zameldowania znajdowało się na terenie Gminy Błażowa, w postaci: schroniska dla bezdomnych w oparciu o art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.).
 
2. Każdorazowe umieszczenie osób o których mowa w pkt 1 odbywać się będzie na podstawie indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej.
 
3. Wymagany zakres usług w ramach przedmiotu zamówienia.

1) całodobowe schronienie z zapewnieniem swobodnego dostępu do własnego łóżka wyposażonego w materac i komplet pościeli (poduszka, kołdra lub koc, prześcieradło i pokrycie na koc) oraz dostępu do szafy;
2) umożliwienie spożycia posiłku oraz dostęp do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku i gorącego napoju;
3) umożliwienie stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą;
4) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środków do odwszawiania;
5) zapewnienie niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku;
6) zapewnienie informacji o dostępnych formach pomocy, a w razie potrzeby pomoc w jej zorganizowaniu, pomoc w sprawach formalno - prawnych;
7) zapewnienie usług aktywizacyjnych ukierunkowanych na wzmacnianie aktywności społecznej, uzyskanie samodzielności i wyjście z bezdomności, praca socjalna.
 
Zamawiający zastrzega, aby standard usług świadczonych w prowadzonych przez oferentów placówkach był zapewniony na poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896).
 
4. Liczba osób wymagających schronienia – ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Błażowa, dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia (w 2019 r. - 1 osoba).
 
5. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie, co miesiąc w terminie do 15 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca grudnia, za który rozliczenie następować będzie do dnia 25 grudnia.
 
6. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury lub noty księgowej z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu, kwotą  i ilością dni udzielonego schronienia. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury lub noty księgowej do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej.
 
7. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia, jak również o fakcie opuszczenia schroniska.
 
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli, jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zamówieniu.
 
IV. Termin realizacji zamówienia:
 
1. W sytuacji pojawienia się okoliczności uzasadniających konieczność wykonania ww. usługi
 
2. Wykonawca związany jest ofertą od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 
 
V. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:
 
1. Wymagania niezbędne: 

1) W zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności  w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

2) Wymagania dotyczące lokalu schroniska: na poziomie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. z 2018 r., poz. 896).
 
2. Wymagane dokumenty:
 
1) Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu.
2) W przypadku fundacji lub stowarzyszeń - aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
3) W przypadku pozostałych podmiotów ‐ inny dokument właściwy dla podmiotu.
4) Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej.
5) Inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dotyczy podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:
  a) upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,
  b) zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę umowę z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Błażowej,
  c) upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń.
6) Odpis statutu (regulaminu).
 
 VI. Warunki i zakres realizacji zamówienia:
 
1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.
2. Stawkę godzinową należy podać w „Formularzu ofertowym” (Załącznik nr 1).
3. Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania
4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
 
VII. Kryterium oceny ofert:
 
1. Najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta.
2. Stopień wprowadzenia standardów.
 
VIII. Sposób przygotowania oferty: 
 
Ofertę należy sporządzić wg Załączników nr 1 i 2. Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną.
 
IX. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty:
 
1. Wypełniony formularz „Oferta” oraz „Oświadczenie”, według wzoru określonego w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zapytania ofertowego należy złożyć do dnia 20 grudnia 2019 r. do godz. 15:00 drogą elektroniczną na adres e -mail: mgblazowa@ops.net.pl lub drogą pocztową na adres Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej, ul. 3 - go Maja 15, 36 - 030 Błażowa, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na schronienie dla osób bezdomnych z terenu Gminy Błażowa”.
 
2. Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.
 
X. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:
 
Michał Wójcik - kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej
tel.: 17 / 2301747
 
XI. Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 06.12.2019 r.)
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 06.12.2019 r.)
3. Umowa (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego 06.12.2019 r.)

więcej
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2019-12-06
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2019-12-06 13:14
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej3 Maja 15, 36-030 Błażowa tel. (17) 229 70 02 email: mgblazowa@ops.net.pl
Wygenerowano: 24 kwietnia 2024r. 08:52:10
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.