Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejną edycję Programu Opieka 75+.

1. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.

2. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie zapewnienia osobom w wieku 75 lat i więcej wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Ma również na względzie poprawę jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.

3. Program adresowany jest do gmin do 60 tysięcy mieszkańców.

4. Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

1) dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu „Opieka 75+” i będą kontynuowane w roku 2024;
2) dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2023 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);
3) dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej
.


W związku z powyższym osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. formy pomocy mogą zgłaszać się do MGOPS w Błażowej osobiście lub dzwoniąc pod numer tel. 17 229 70 02 w godzinach pracy ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, w terminie do 28.02.2024 r.

Więcej informacji znajduje się  na stronie ministerstwa:


https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75-edycja-2024
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2024-02-15
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2024-02-15 12:51

Strategicznym celem programu „Opieka 75+” jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej. Program „Opieka 75+” realizowany jest od stycznia 2018 r. i jest adresowany do gmin: miejskich, wiejskich, miejsko - wiejskich do 60 tys. W ramach Programu „Opieka 75+”, gmina może:
  1. samodzielnie realizować zadanie, poprzez zatrudnienie opiekunek na umowę o pracę (jedynie w zastępstwie opiekunki przebywającej na urlopie wypoczynkowym – co najmniej 14 dni, lub urlopie macierzyńskim/rodzicielskim, lub zwolnieniu lekarskim gmina ma możliwość realizacji przedmiotowych usług opiekuńczych w wybranej przez siebie formie);
  2. lub, zlecać realizację przedmiotowego zadania organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj. organizacjom pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 3 tej ustawy;
  3. lub, kupić usługi opiekuńcze od podmiotów sektora prywatnego.
Od 2023 roku gmina może otrzymać dotację celową na realizację działań, jeżeli udział środków własnych gminy wynosi nie mniej niż 40 % przewidzianych kosztów realizacji zadania. Oznacza to, że wysokość uzyskanej dotacji nie może przekroczyć 60% kosztów realizacji Programu. Program rekomenduje niepobieranie odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osób w wieku 75 lat i więcej, których dochód nie przekracza 250% obowiązującego od 1 stycznia 2022 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Warunkiem skorzystania z bezpłatnych godzin usług opiekuńczych jest:
- wiek 75+
- dochód nieprzekraczający 250% kryterium dochodowego, okreśłony w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, który wynosi od 01.01.2023r.:
  • 1.940,00 zł osoba samotnie gospodarująca
  • 1.500,00 zł osoba gospodarująca w rodzinie.
W związku z powyższym osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. formy pomocy mogą zgłaszać się do MGOPS w Błażowej osobiście lub dzwoniąc pod numer tel.17 229 70 02 w godzinach pracy ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, w terminie do 19.12.2022 r.


Więcej informacji znajduje się  na stronie ministerstwa:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ministerstwo-oglasza-nowa-edycje-programu-opieka-75


Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2022-11-09
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2022-11-09 08:29
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej3 Maja 15, 36-030 Błażowa tel. (17) 229 70 02 email: mgblazowa@ops.net.pl
Wygenerowano: 19 maja 2024r. 01:39:28
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.