Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024
 
W związku z planowanym przystąpieniem przez gminę Błażowa do Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej informuje, iż osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. Programu proszone są o kontakt do dnia 30.01.2024 r. z pracownikami socjalnymi – osobiście, telefonicznie (17/ 229-70-02 lub 17/230-11-94) lub mailowo: mgblazowa@ops.net.pl.
 
Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.  Adresatami programu będą seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
 
Program zakłada realizację dwóch Modułów:

Moduł I, którego celem jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno – pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 
Moduł II, którego celem będzie poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gminy w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. W ramach Modułu II gmina będzie mogła uzyskać wsparcie finansowe na dofinansowanie zakupu, jak również kosztów użytkowania tzw. opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa oraz na dofinansowanie kosztów użytkowania opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa.
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące programu: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024
 
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2024-01-16
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2024-01-16 11:38
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
informuje, że Gmina Błażowa planuje przystąpić w 2023 roku
do Programu „Korpus wsparcia seniorów” – edycja 2023
realizowanego w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

 
 
W związku z ogłoszonym programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej prosi o zgłaszanie się osób zainteresowanych otrzymaniem przewidzianej w programie pomocy.

Cele Programu:
Celem ww. programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Podstawa prawna programu:
Program realizowany będzie w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., a do jego realizacji przystąpić może każda gmina w Polsce jako realizacja zadania własnego określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Finansowanie:
Na realizację programu przeznaczono kwotę 50 mln zł. Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 80% przewidywanych kosztów całkowitych zadania.

Zakres programu:
W ramach programu realizowane będą dwa moduły działań:

Modułu I którego celem jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, a w jego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, w zakresie codziennego świadczenia pomocy osobom potrzebującym wsparcia.

Moduł I programu zakłada:
  • wsparcie społeczne,
  • ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej,
  • wsparcie psychologiczne,
  • wsparcie w czynnościach dnia codziennego.
 
Modułu II którego celem jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. Środki w ramach Modułu II mogą zostać przeznaczone na zakup obsługi systemu dla opasek bezpieczeństwa zakupionych przez gminy w ramach programu realizowanego w 2022 r. oraz zakup w roku 2023 usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

W ramach Modułu II programu zostanie zapewniony dostęp do tzw. opasek bezpieczeństwa wyposażonych w co najmniej dwie z następujących funkcji:
  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.
Zgłoszenia:

Mając na względzie powyższe wytyczne osoby zainteresowane tą formą wsparcia mogą zgłaszać potrzeby do pracowników socjalnych Miejskiego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej do dnia 20 stycznia 2023 r. Niniejsze zgłoszenia posłużą do ustalenia zapotrzebowania na tego typu usługę w roku 2023 i ubiegania się przez Gminę Błażowa o środki finansowe na realizację przedmiotowego Programu w 2023 r.


Szczegółowe informacje:

https://rzeszow.uw.gov.pl/wp-content/uploads/2023/01/Program-Korpus-Wsparcia-Seniorow-na-2023-rok.pdf

https://wspierajseniora.pl/

Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2022-12-27
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2022-12-27 09:03
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej3 Maja 15, 36-030 Błażowa tel. (17) 229 70 02 email: mgblazowa@ops.net.pl
Wygenerowano: 21 czerwca 2024r. 21:31:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.