Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza osoby niepełnosprawne z terenu powiatu rzeszowskiego do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu pn. „Aktywny Samorząd”

W 2024 roku osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dofinansowanie do:
 
Modułu I w ramach którego można się starać o dofinansowanie do:
 1. Zakupu i montażu oprzyrządowania do samochodu.
 2. Pomocy w uzyskaniu prawa jazdy.
 3. Zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, a także dofinansowanie szkoleń w zakresie ich obsługi.
 4. Pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach zadania.
 5. Pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
 6. Pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego
  o napędzie elektrycznym.
 7. Pomocy w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.
 8. Pomocy w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne.
 9. Pomocy w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.
 10. Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu).

Wnioski o dofinansowanie można składać od 1 marca 2024 do 31 sierpnia 2024 r.
 
Modułu II w ramach którego można się starać o dofinansowanie do:
 1. Pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.
 
Wnioski o dofinansowanie dla Modułu II można składać:
 • od 1 marca 2024r. do 31 marca 2024r. - jeśli dotyczą roku akademickiego 2023/2024,
 • od 1 września 2024r. do 10 października 2024r. - jeśli dotyczą roku akademickiego 2024/2025.
Informacje dotyczące realizacji programu w 2024 roku można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie, a także pod numerami telefonu 519-585-427, 573-132-605 oraz na stronie internetowej: https://www.pfron.org.pl/ i https://pcpr.powiat.rzeszowski.pl/aktywny-samorzad-2/Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2024-02-09
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2024-02-09 11:13
W związku z trwającym okresem zimowym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wystąpiło do wojewodów z prośbą o koordynację działań związanych ze wsparciem oraz diagnozą sytuacji osób w kryzysie bezdomności.
 
Ogólnopolskie badanie liczby osób w kryzysie bezdomności jest okazją dotarcia do miejsc grupowania się tych osób na danym terenie oraz umożliwi udzielenie im bezpośredniej pomocy (zwłaszcza tym, znajdującym się poza placówkami noclegowymi), do których będą docierać realizatorzy badania. Osobom w kryzysie bezdomności należy udzielić wtedy natychmiastowej pomocy, dostarczyć posiłek czy ciepłą odzież.
 
Dla określenia liczby osób w kryzysie bezdomności przebywających w placówkach pomocowych oraz miejscach niemieszkalnych, wzorem lat poprzednich, został wyznaczony termin ogólnopolskiego badania w nocy z 28 na 29 lutego 2024 r.
 
Sprawne przeprowadzenie badania wymagać będzie zaangażowania wszelkich dostępnych służb: pracowników policji, straży gminnej lub miejskiej, centrów zarządzania kryzysowego, pracowników ośrodków pomocy społecznej, pracowników placówek noclegowych dla osób w kryzysie bezdomności, pracowników organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą dla osób w kryzysie bezdomności, wolontariuszy oraz wszelkich innych osób „dobrej woli” – chętnych do współpracy.
 
Informacje o osobach bezdomnych zbierane będą m.in. w:
 
 • noclegowniach;
 • schroniskach dla osób w kryzysie bezdomności;
 • schroniskach dla osób w kryzysie bezdomności z usługami opiekuńczymi;
 • mieszkaniach wspomaganych/treningowych;
 • ogrzewalniach;
 • domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;
 • ośrodkach interwencji kryzysowej;
 • specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie;
 • szpitalach, hospicjach, ZOL-ach, innych placówkach zdrowia;
 • zakładach karnych, aresztach śledczych;
 • izbach wytrzeźwień, pogotowiach socjalnych;
 • pustostanach, domkach na działkach, altanach działkowych;
 • miejscach niemieszkalnych: na ulicach, klatkach schodowych, dworcach PKP i PKS, altanach śmietnikowych, piwnicach, itp.;
 • innych miejscach.
 
Realizacja badania w nocy z 28 na 29 lutego 2024 r., oprócz pozyskania informacji o liczbie osób bezdomnych w placówkach i miejscach niemieszkalnych, pozwoli uzyskać dane socjodemograficzne o grupie osób bezdomnych. Dane te mogą pomóc kreować lokalną politykę społeczną w zakresie problematyki bezdomności.
 
Z uwagi na powyższe za koordynacje przedmiotowego zadania na terenie gminy Błażowa odpowiedzialny będzie Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej. Tym samym tut. Organ zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie informacji do pracowników socjalnych o miejscach przebywania osób bezdomnych na terenie gminy Błażowa – osobiście, telefonicznie (17/ 229-70-02 lub 17/230-11-94) lub mailowo: mgblazowa@ops.net.pl.
 
Koordynatorem zadania na terenie gminy Błażowa wyznaczony został kierownik MGOPS – pan Michał Wójcik.

Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2024-01-30
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2024-01-30 11:52
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej poniżej publikuje treść pisma profesora pana Mirosława Grewińskiego, kierownika zespołu badawczego Uczelni Korczaka i zachęca do udziału w badaniu.
 
Szanowni Państwo, 
 
Nazywam się Mirosław Grewiński i jestem kierownikiem zespołu badawczego Uczelni Korczaka, która prowadzi obecnie na zlecenie instytucji samorządowych (Regionalnych Ośrodków Pomocy Społecznej), we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, największe w Polsce badanie dotyczące świadczenia usług społecznych na rzecz osób starszych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnościami w kontekście deinstytucjonalizacji.
 
Proces DI będzie kluczowy dla każdego samorządu lokalnego i jego mieszkańców. Dlatego ważne jest, by w badaniu nie zabrakło głosu osób najważniejszych – tych, do których adresowane są usługi społeczne świadczone przez instytucje gminne i powiatowe. Z tego powodu zwracam się z prośbą, by za Państwa pośrednictwem ankieta badawcza trafiła do osób, które korzystają z tych usług.
 
Zależy nam zwłaszcza na dotarciu do osób korzystających z usług domu pomocy społecznej, ośrodka pomocy społecznej, centrum usług społecznych, powiatowego centrum pomocy rodzinie, środowiskowego domu samopomocy, dziennego ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej, zakładu aktywności zawodowej, mieszkania chronionego oraz usług innych instytucji, organizacji pozarządowych itp., wspomagających seniorów, osoby niesamodzielne i z niepełnosprawnością. Chcielibyśmy dotrzeć również do osób w kryzysie bezdomności i tych, które opuściły pieczę zastępczą.
 
Badanie ma wskazać, jak rozwijać usługi środowiskowe w Polsce tak, aby osoby wymagające wsparcia mogły jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrostanem w swoim miejscu zamieszkania.
 
Bardzo prosimy o udostępnienie linku do odpowiedniej ankiety instytucjom i osobom, które korzystają z usług wsparcia i są w stanie samodzielnie lub z pomocą członka rodziny odpowiedzieć na nasze pytania. Jeżeli w Państwa opinii któraś z osób nie jest w stanie wypełnić elektronicznej ankiety to prosimy o pomoc w przeprowadzeniu wywiadu – najlepiej przez osobę, która zapewni respondentowi komfort udzielania szczerych odpowiedzi.
 
Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wnioski z badania będą podstawą do prowadzenia różnych zmian w obszarze polityki społecznej – stąd ich waga i znaczenie.
 
Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Link jest aktywny przez najbliższe kilka dni. 
 
Ankieta dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów: https://pbs.pl/dus02A_niesamodzielni
Ankieta dla osób z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o niepełnosprawności): 
https://pbs.pl/dus02A_niepelnosprawni
Ankieta dla seniorów: https://pbs.pl/dus02A_seniorzy
Ankieta dla wychowanków pieczy: https://pbs.pl/dus01A_piecza
Ankieta dla osób w kryzysie bezdomności: https://pbs.pl/dus06A_kryzys_bezdomnosci
 
Jeżeli link nie jest aktywny to prosimy skopiować adres ankiety do przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox, Edge, Safari itp.).
 
 
Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.
Prof. Mirosław Grewiński
Rektor Uczelni Korczaka
 

Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2023-08-24
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2023-08-24 14:34

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
organizuje zbiórkę darów dla obywateli Ukrainy przebywających
na terenie Gminy Błażowa
 
Dary można składać w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zlokalizowanego w Błażowej przy ul. 3 Maja 15

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30
 
Produkty najbardziej potrzebne:
 1. Środki higieniczne i kosmetyki dla dzieci i dorosłych – chusteczki higieniczne, chusteczki nawilżane, papier toaletowy, pampersy i pieluchomajtki dla dzieci, kremy na odparzenia, balsamy i oliwki do ciała, szampony, kremy do twarzy i rąk, żele pod prysznic, mydła, pasty i szczoteczki do zębów, jednorazowe maszynki do golenia, pianka do golenia.
 2. Żywność dla dzieci i dorosłych  – mleko modyfikowane, musy owocowe, gotowe zupki, obiadki i owoce w słoiczkach do bezpośredniego spożycia dla dzieci, słodycze, dania
  i produkty gotowe np. instant lub w słoikach do odgrzania, soki owocowe i warzywne, woda i napoje.
 3. Bielizna osobista dla dzieci i dorosłych – NOWE. 
 4. Ubrania dla dzieci i dorosłych – WIOSENNO/LETNIE koszulki, bluzki/bluzy, legginsy/spodnie, dresy, buty sportowe, kurtki.
 5. Pościel, kołdry, poduszki, koce, ręczniki – NOWE.
 6. Artykuły szkolne i papiernicze - kredki, długopisy, bloki rysunkowe, książeczki do czytania, zeszyty, kolorowanki, zabawki edukacyjne.
 7. Środki przeciwbólowe.
 8. Inne – wedle uznania i potrzeby serca.

Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2022-03-28
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2022-03-28 10:38
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2022-03-25
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2022-03-25 15:01
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2022-03-14
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2022-03-14 08:28
Powstała aplikacja z punktami pomocy dla uchodźców

Polska Organizacja Ratownicza uruchomiła aplikację Ratownik, w której można zlokalizować punkty pomocy dla uchodźców z Ukrainy, w tym m.in. miejsca zbiorki i wydawania darów, punkty medyczne, czy pomoc psychologiczna.

Aplikacja działa także w języku ukraińskim.


       Polska Organizacja Ratownicza w komunikacie przesłanym PAP przypomniała, że aplikacja Ratownik do tej pory służyła do wzywania pomocy i lokalizacji AED (defibrylatorów) na terenie Polski. Organizacja poinformowała, że przez ostatnie dni trwały intensywne prace w celu przystosowania aplikacji do obecnej sytuacji, aby pomóc uchodźcom, matkom z dziećmi, które trafiają do Polski.
W nowej wersji aplikacji można znaleźć informacje o lokalizacji punktów rejestracyjnych i medycznych, zbiórkach i punktach wydawania darów, dostępnej pomocy psychologicznej oraz takich kwestiach jak transport, mieszkania i praca.

Aplikacja działa też w języku ukraińskim. Można pobrać w Google Play oraz Apple Store.

       Polska Organizacja Ratownicza Fundacja Medic to niezależna organizacja non-profit istniejąca od 2004 roku, wcześniej funkcjonująca pod nazwą Ośrodek Ratownictwa i Stanów Nagłych, obecnie jako POR. Organizacja została założona przez lekarzy specjalistów i ratowników medycznych, a także szerokie grono ekspertów z wielu dziedzin. W skład zespołu POR wchodzą między innymi specjaliści z zakresu zarządzania kryzysowego, ratownictwa wodnego, wysokościowego, technicznego, a także zwalczania aktów terroru i ochrony ludności.

źródło:

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/powstala-aplikacja-z-punktami-pomocy-dla-uchodzcow
 
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2022-03-11
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2022-03-11 07:48
 
BURMISTRZ BŁAŻOWEJ
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BŁAŻOWEJ
GMINNY OŚRODEK KULTURY W BŁAŻOWEJ


ORGANIZUJĄ
 
W DNIACH 14 – 18 MARCA 2022 r. ZBIÓRKĘ ARTYKUŁÓW PIERWSZEJ POTRZEBY DLA UCHODZCÓW Z UKRAINY, SZCZEGÓŁY W ZAŁĄCZNIKU 

 


Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2022-03-11
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2022-03-11 15:06
INFORMACJA 
Podkarpackiego Ośrodka Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
dotycząca pomocy osobom potrzebującym z Ukrainy

 

Szanowni Państwo,

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Rzeszowie włącza się do pomocy uchodźcom z Ukrainy. W ramach naszej pomocy ww. osoby będą mogły skorzystać
z bezpłatnej pomocy prawnej, psychologicznej i materialnej.

W ramach pomocy materialnej mamy możliwość pokryć koszty  krótkotrwałego zakwaterowania np. hostelu, zaopatrzyć  w bony żywnościowe i bony na odzież i środki czystości, pokryć koszty zakupu lekarstw, zakupić niezbędne wyposażenie.

Telefon kontaktowy: 178620122 , 796600429
 

Z poważaniem
Dorota Angerman
                                                                                                                                             
Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
ul. Fredry 4/57-58
35-959 Rzeszów
NIP 5170121283
porso@poczta.onet.pl
tel 178620122/796600429
 
 
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2022-03-03
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2022-03-03 10:50


ZBIÓRKA DARÓW NA TERENIE
GMINY BŁAŻOWA

SOLIDARNI Z UKRAINĄ
 
Burmistrz Błażowej informuje o miejscach i godzinach zbiórki darów dla osób potrzebujących z Ukrainy. Zbiórka potrwa do dnia 6 marca 2022 r. włącznie.
 
1) BIAŁKA- REMIZA OSP
- sobota w godz. od 9.00 do 12.00
 
2) BŁAŻOWA-REMIZA OSP
- poniedziałek - piątek w godz. od 16.00 do 20.00
- sobota w godz. od 9.00 do 13.00
- niedziela w godz. od 9.00 do 13.00
 
3) BŁAŻOWA-ZESPÓŁ SZKÓŁ
- poniedziałek - piątek w godz. od 7.00 do 16.00
 
4) BŁAŻOWA DOLNA - SZKOŁA PODSTAWOWA
- poniedziałek – czwartek w godz. od 7.30 do 16.00
- piątek w godz. od 7.30 do 18.00
- sobota w godz. od 9.00 do 15.00
- niedziela w godz. od 9.00 do 12.00
 
5) NOWY BOREK - SZKOŁA PODSTAWOWA
- poniedziałek – piątek w godz. od 7.00 do 17.00
 
6) NOWY BOREK – PRZYLASEK (budynek byłej szkoły)
- poniedziałek – piątek w godz. od 16.00 do 18.00
 
7) LECKA - SZKOŁA PODSTAWOWA, REMIZA OSP
- poniedziałek – piątek w godz. od 7.00 do 15.00
 
8) KĄKOLÓWKA - REMIZA OSP (w sklepie)
- poniedziałek – sobota w godz. od 9.00 do 15.00
 
9) KĄKOLÓWKA - SZKOŁA PODSTAWOWA
- poniedziałek – piątek w godz. od 7.00 do 15.30
 
10) PIĄTKOWA - REMIZA OSP
- sobota w godz. od 15.00 do 18.00
 
11) FUTOMA - ORGANISTÓWKA PRZY KOŚCIELE
- poniedziałek - sobota w godz. od 17.00 do 18.00
- niedziela - po każdej Mszy Św.
 
12) FUTOMA - REMIZA OSP
- poniedziałek - sobota w godz. od 7.00 do 8.00 i od 16.00 do 17.00
- niedziela w godz. od 12.00 do 13.00
 
 
tekst żródłowy - strona internetowa Gminy Błażowa:  
http://www.blazowa.com.pl/ 

zakładka 

http://www.blazowa.com.pl/FCK/Zbi%C3%B3rka.jpg
 
 
 
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2022-03-01
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2022-03-01 11:38
INFORMACJA  KIEROWNIKA
 MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BŁAŻOWEJ 
 ODNOŚNIE USTANOWIENIA
24 GRUDNIA 2021 r. 
DNIEM WOLNYM OD PRACY

 
 
Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej informuje, iż Zarządzeniem Nr 5/2021 z dnia 22.12.2021 r. dzień 24.12.2021 r. został ustanowiony dla pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę w dniu 25.12.2021 r.
 
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM W DNIU 24.12.2021 r.
MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W BŁAŻOWEJ 
BĘDZIE NIECZYNNY

 

Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2021-12-22
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2021-12-22 14:49