Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
Jesteś tutaj:
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę
Program „Dobry Start” na nowych zasadach

15.06.2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt rozporządzenia Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego zasady naboru wniosków do programu „Dobry Start” na rok szkolny 2021/2022

Co się zmienia?

Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej, a obsługą w pełni zautomatyzowanego procesu zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warto zaznaczyć, że dla rodziców, którzy do tej pory składali wnioski o świadczenie poprzez bankowość elektroniczną (najpopularniejsza forma), PUE ZUS oraz system Empatia zmiana będzie niewidoczna, ponieważ z ich perspektywy składanie wniosków odbędzie się dokładnie w takim samym trybie.

Jak składać wniosek od 1 lipca?

Wszyscy rodzice od 1 lipca mogą, tak jak w ubiegłych latach, składać wnioski online: 
  1. przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia
  2. przez bankowość elektroniczną
  3. przez portal PUE ZUS.
 
Wnioski należy składać do 30 listopada.
 
TEKST ŹRÓDŁOWY: https://www.gov.pl/web/rodzina/program-dobry-start-na-nowych-zasadach

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”, przedłożone przez ministra rodziny i polityki społecznej.
Wypłata środków z programu „Dobry start” zostanie usprawniona. Począwszy od świadczenia dotyczącego rozpoczęcia najbliższego roku szkolnego 2021/2022, pieniądze będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w miejsce instytucji gminnych i powiatowych. Wnioski będzie można składać jedynie elektronicznie, a środki będą wypłacane w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.
 
Rządowy program „Dobry start” powstał w 2018 r. i jest inwestycją w edukację dzieci. Kwota 300 zł to realne wsparcie finansowe dla rodzin z dziećmi w wieku szkolnym. Świadczenie jest przyznawane na każde uczące się w szkole dziecko, raz w roku – w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Pieniądze wypłacane są bez względu na dochód rodziny.

Najważniejsze rozwiązania:

  1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zajmie się przyznawaniem i wypłatą świadczeń z programu „Dobry start” – zamiast instytucji gminnych i powiatowych. ZUS dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi oraz informatycznymi i zapewni optymalizację obsługi świadczeń „Dobry start” oraz redukcję kosztów ponoszonych na obsługę tego zadania.
  2. Składanie wniosku o świadczenie „Dobry start” będzie możliwe wyłącznie przez internet, poprzez systemy teleinformatyczne.
  3. Wypłata świadczenia będzie się odbywać w formie bezgotówkowej, na wskazany numer rachunku bankowego.
TEKST ŹRÓDŁOWY: https://www.gov.pl/web/premier/rozporzadzenie-rady-ministrow-w-sprawie-szczegolowych-warunkow-realizacji-rzadowego-programu-dobry-start
 
 
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2021-06-15
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2021-06-15 14:12
Począwszy od 01.07.2021 r. obsługą programu „Dobry start”
ma zajmować się ZUS
 
Na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia z 08.04.2021 r. Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”. Wskazany projekt zawiera również przepis uchylający dotychczas obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z 30.5.2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 ze zm.).
Z punktu widzenia samorządu (a ściślej rzecz ujmując gminy) wskazany projekt zawiera dość rewolucyjne rozwiązania.

W dotychczas obowiązującym rozporządzeniu w § 8 ust. 1-2 zapisano, że:

1. Postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi organ właściwy.
2. Postępowania w sprawie świadczenia dobry start prowadzone są w:
1) jednostce organizacyjnej gminy, w której prowadzone są postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego;
2) w jednostce organizacyjnej powiatu, w której prowadzone są postępowania w sprawie dodatku wychowawczego lub dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego, o którym mowa w art. 115 ust. 2a ustawy - w przypadku świadczenia dobry start na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej lub osobę uczącą się będącą osobą usamodzielnianą.

Z kolei, według zapisu nowego projektu rozporządzenia:

§ 8. Postępowanie w sprawie świadczenia dobry start prowadzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
§ 9. 1. Nadzór nad zgodnością działań Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie realizacji świadczenia dobry start z obowiązującymi przepisami sprawuje minister właściwy do spraw rodziny. Nadzór ten nie może dotyczyć spraw indywidualnych.
§ 10. 1. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego, opiekuna prawnego, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoby uczącej się.
2. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start, zwany dalej „wnioskiem”, składa się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Z porównania ww. norm prawnych (obowiązującej i projektowanych) wynika więc zasadnicza zmiana – w zakresie podmiotu odpowiedzialnego za obsługę programu Dobry Start. Zresztą na ten aspekt zwrócono również uwagę w uzasadnieniu nowego projektu. Tamże bowiem stwierdzono, po pierwsze, że rozwiązania proponowane w ramach omawianego projektu rozporządzenia nie zmieniają istoty tego programu, ani warunków otrzymania świadczenia. Projekt rozporządzenia w zdecydowanej mierze stanowi powtórzenie obecnie obowiązującego rozporządzenia (z dnia 30.5.2018 r.). Po drugie – najistotniejsza zmiana w stosunku do obecnie obowiązujących regulacji polega na wskazaniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jako organu przyznającego i wypłacającego świadczenie, w miejsce gminnych i powiatowych organów.
 
Nowe rozporządzenie miałoby wejść w życie 01.07.2021 r.
 
Podsumowując, należy stwierdzić, że projektowane rozwiązania z pewnością odciąża organizacyjnie gminy, które i tak mają coraz większy zakres spraw obsługiwanych choćby w ramach programów rządowych. W tych okolicznościach przeniesienie obsługi ww. programu do ZUS wydaje się być rozwiązaniem racjonalnym i uzasadnionym.
 
Artykuł pochodzi ze strony:
https://gov.legalis.pl/poczawszy-od-1-7-2021-r-obsluga-programu-dobry-start-ma-zajmowac-sie-zus/
 
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2021-06-14
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2021-06-14 15:02
 Zapraszamy do pobrania materiałów informacyjnych dotyczących
programu „Dobry Start”opublikowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  na stronie:

 

informacje dotyczą m.in.:
 
1. Pytań i odpowiedzi dotyczących Programu „Dobry Start” - https://www.gov.pl/web/rodzina/pytania-i-odpowiedzi-dot-programu-dobry-start

2. Stanu prawnego dotyczącego Programu „Dobry Start” obowiązującego od 1 sierpnia 2019 r. - https://www.gov.pl/web/rodzina/podrecznik-dla-samorzadow-z-uwzglednieniem-stanu-prawnego-obowiazujacego-od-1-sierpnia-2019-r

3. Aktów prawnych dotyczących  Programu „Dobry Start” - https://www.gov.pl/web/rodzina/akty-prawne-dot-programu-dobry-start

4. Materiałów informacyjnych dotyczących Programu Dobry Start - https://www.gov.pl/web/rodzina/materialy-informacyjne-dobry-start
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2019-07-01
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2019-07-01 09:31
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej3 Maja 15, 36-030 Błażowa tel. (17) 229 70 02 email: mgblazowa@ops.net.pl
Wygenerowano: 28 listopada 2023r. 18:15:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.