XML
świadczenie wychowawcze w 2021 r.
Zasady i terminy składania i rozpatrywania wniosków
o świadczenie wychowawcze
w 2021 roku

W ramach programu "Rodzina 500+" rodzinom z dziećmi na utrzymaniu przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia.
 
Obecny okres świadczeniowy 2019/2021, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego trwa od 1 lipca 2019 r. i zakończy się 31 maja 2021 r. Począwszy od 2021 r., prawo to będzie ustalane, co do zasady na roczny okres świadczeniowy trwający od dnia 1 czerwca do dnia 31 maja następnego roku kalendarzowego.

A zatem najbliższy okres świadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+" będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Warunkiem uzyskania prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy  rozpoczynający się 1 czerwca 2021 r.  jest złożenie nowego wniosku. 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.  można składać
 
Od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną:
  1. za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
  2. przez bankowość elektroniczną oraz
  3. portal PUE ZUS.
 Od 1 kwietnia drogą tradycyjną:
  1. drogą tradycyjną (papierową) tj. osobiście w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Błażowej
  2. za pośrednictwem poczty,
  3. drogą elektroniczną jw.
 
Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. 
 
W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w maksymalnym  terminie do 3 miesięcy.

Poszczególne, terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres świadczeniowy 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

1. Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.

2. Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.

3. Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.

4. Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021  r.

5. Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.
 
WAŻNE:

1. Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2021 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

2. Złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2021 r.

3. Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2021 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

 
Więcej informacji na stronie internetowej: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-rodzina-500-od-1-lipca-2019-bez-kryterium-dochodowego2Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2021-01-29
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2021-01-29 11:17