Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
NABÓR NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO
 
KIEROWNIK MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BŁAŻOWEJ ZATRUDNI
 
PRACOWNIKA SOCJALNEGO 


1. Stanowisko: pracownik socjalny.

2. Wymiar etatu: 1 etat.

3. Obszar działania: Gmina Błażowa (w uzasadnionych przypadkach realizacja zadań służbowych może nastąpić poza jej obszarem).

4. Wymogi wobec pracownika socjalnego:

Wymogi niezbędne: 
1) Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
a) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
b) ukończyła studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej;
c) do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
- pedagogika,
- pedagogika specjalna,
- politologia,
- polityka społeczna,
- psychologia,
- socjologia,
- nauki o rodzinie;
 d) ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w ppkt c),

2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy,

4) posiada znajomość regulacji prawnych z zakresu: pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kodeksu postępowania administracyjnego.

Wymogi dodatkowe:

1) inicjatywa i kreatywność,
2) samodzielność, jak również umiejętność pracy w zespole,
3) odporność na stres,
4) odpowiedzialność, sumienność i rzetelność,
5) dyspozycyjność i zaangażowanie,
6) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa,
7) komunikatywność,
8) prawo jazdy kat. B oraz samochód osobowy do wyjazdów w teren.

5. Zakres realizowanych zadań na stanowisku: zakres zadań ustalany jest indywidualnie w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz wynikający z bieżących potrzeb MGOPS w Błażowej i innych zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka.

6. Wymagane dokumenty: CV (ze wskazaniem posiadanego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych).  CV należy opatrzyć klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

7. Sposób składania aplikacji:

1) osobiście w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Błażowej, ul. 3 - go Maja 15, 36 - 030 Błażowa lub
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: mgblazowa@ops.net.pl lub
3) za pośrednictwem poczty tradycyjnej  na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej ul. 3 - go Maja 15, 36 - 030 Błażowa z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko pracownika socjalnego.

8. Informacje dodatkowe:

1) Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje osobiście w siedzibie MGOPS w Błażowej lub telefonicznie pod nr telefonu: 17/230 17 47 lub 17/230 17 48. 

2) Osoby  posiadający wymagane przepisami prawa wykształcenie i niezbędne kwalifikacje zawodowe będą informowani telefonicznie o terminie indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej. 
powrot
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2023-04-24
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2023-04-24 09:09
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej3 Maja 15, 36-030 Błażowa tel. (17) 229 70 02 email: mgblazowa@ops.net.pl
Wygenerowano: 22 września 2023r. 13:44:59
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.