XML
KORPUS WSPARCIA SENIORÓW NA ROK 2024
Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024
 
W związku z planowanym przystąpieniem przez gminę Błażowa do Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej informuje, iż osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. Programu proszone są o kontakt do dnia 30.01.2024 r. z pracownikami socjalnymi – osobiście, telefonicznie (17/ 229-70-02 lub 17/230-11-94) lub mailowo: mgblazowa@ops.net.pl.
 
Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.  Adresatami programu będą seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
 
Program zakłada realizację dwóch Modułów:

Moduł I, którego celem jest zapewnienie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej. Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno – pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
 
Moduł II, którego celem będzie poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gminy w realizacji świadczenia usług opiekuńczych. W ramach Modułu II gmina będzie mogła uzyskać wsparcie finansowe na dofinansowanie zakupu, jak również kosztów użytkowania tzw. opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa oraz na dofinansowanie kosztów użytkowania opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa.
 
 
Szczegółowe informacje dotyczące programu: 
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024
 
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2024-01-16
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2024-01-16 11:38