XML
Program "Opieka 75+" na rok 2024

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejną edycję Programu Opieka 75+.

1. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, które są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi, a także tych, które pozostają w rodzinie.

2. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie zapewnienia osobom w wieku 75 lat i więcej wsparcia i pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w ramach usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. Ma również na względzie poprawę jakości życia osób w wieku 75 lat i więcej.

3. Program adresowany jest do gmin do 60 tysięcy mieszkańców.

4. Środki finansowe z programu mogą być przeznaczone na:

1) dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu „Opieka 75+” i będą kontynuowane w roku 2024;
2) dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2023 te usługi nie były świadczone (osoby nowe);
3) dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej
.


W związku z powyższym osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. formy pomocy mogą zgłaszać się do MGOPS w Błażowej osobiście lub dzwoniąc pod numer tel. 17 229 70 02 w godzinach pracy ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, w terminie do 28.02.2024 r.

Więcej informacji znajduje się  na stronie ministerstwa:


https://www.gov.pl/web/rodzina/program-opieka-75-edycja-2024
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2024-02-15
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2024-02-15 12:51