XML
Ocena zsobów pomocy społecznej
      Obowiązek sporządzenia corocznej oceny zasobów pomocy społecznej ustawowo nałożony został na gminę, powiat, oraz samorząd województwa, jednak w sposób bezpośredni jest on realizowany przez ośrodki pomocy społecznej (OPS), powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR) i regionalne ośrodki polityki społecznej (ROPS) - nowelizacja z 2011 r. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm)
      Pełna ocena zasobów pomocy społecznej, zawiera dane pochodzące z kilku obszarów funkcjonowania, zarówno jednostek administracyjnych jak i instytucji pozarządowych.
      Najcenniejszym źródłem danych dla oceny zasobów pomocy społecznej są informacje zgromadzone w systemach informatycznych funkcjonujących w jednostkach pomocy społecznej. Pozostałe dane pozyskiwane są z Urzędu Miasta i Gminy.
      Ocena zasobów pomocy społecznej przedstawiana jest  radzie gminy, radzie powiatu oraz sejmikowi województwa. Ocena ta wraz z rekomendacjami jest  podstawą planowania budżetu na następny rok.

Ocena zasobów pomocy społecznej 2016.pdf
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2017-05-15
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2017-05-15 13:40