Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana
ASYSTENT RODZINY - oferta pracy
OGŁOSZENIE
 MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BŁAŻOWEJ ZATRUDNI 
ASYSTENTA RODZINY

1. Rodzaj umowy – UMOWA O PRACĘ
 
2. Wymagania niezbędne: Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub
2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
3) wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3- letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

3. Asystentem rodziny może być osoba, która:

1) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
2) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4. Wymagania dodatkowe:
 
1) odpowiedzialność,
2) obowiązkowość,
3) dobra organizacja czasu pracy,
4) samodzielność;
5) odporność na stres;
6) wysoka kultura osobista.
 
5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:


1) realizacja zadań zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
2) współpraca z podmiotami i instytucjami realizującymi zadania i działania na rzecz dziecka i rodziny;

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) praca z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę lub
2) w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Błażowej.

7. Wymagane dokumenty:

1) CV (CV - należy opatrzyć klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO).
2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
3) ewentualne kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach i szkoleniach,
4) oświadczenie kandydata o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do kandydata wynika z tytułu egzekucyjnego,
5) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

8. Sposób składania aplikacji:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: mgblazowa@ops.net.pl,
2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej  na adres: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej ul. 3 - go Maja 15, 36 - 030 Błażowa z dopiskiem na kopercie: Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny,
3) osobiście w siedzibie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Błażowej, ul. 3 - go Maja 15, 36 - 030 Błażowa, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 – 15:30;
 
9. Termin składania ofert: do dnia 28 stycznia 2022 r.

10. Termin rozpoczęcia zatrudnienia: 1 luty 2022 r.
 
11. Informacje dodatkowe:
 
1) Osoby zainteresowane ofertą pracy mogą uzyskać dodatkowe informacje osobiście w siedzibie MGOPS w Błażowej w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. od 7:30 – 15:30 lub telefonicznie pod nr telefonu: 17/230 17 47 lub 17 230 17 48.
2) Kandydaci posiadający wymagane przepisami prawa wykształcenie i niezbędne kwalifikacje zawodowe będą informowani telefonicznie o terminie indywidualnej rozmowy kwalifikacyjnej.
powrot
Podmiot publikującyMiejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej
WytworzyłMGOPS Błażowa2022-01-12
Publikujący MGOPS Błażowa - administrator 2022-01-12 11:32
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Błażowej3 Maja 15, 36-030 Błażowa tel. (17) 229 70 02 email: mgblazowa@ops.net.pl
Wygenerowano: 29 stycznia 2022r. 15:08:56
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.